Lid worden

Theaterkoor Houten

We hebben weer plek voor tenoren….en bassen!!!

Vind je het leuk om te zingen bij het gezelligste koor van midden Nederland, mail dan naar theaterkoorhouten@hotmail.com en we nodigen je uit om een repetitie bij te wonen!

Je kunt pas lid worden van ons koor als je een stemtest/auditie met goed gevolg hebt doorstaan. We stellen minimum kwaliteitseisen aan stem en presentatie. Deze test wordt afgenomen nadat je een aantal proefrepetities hebt bijgewoond en je aangegeven hebt lid te willen worden.

Als je interesse hebt kun je het aanmeldingsformulier invullen.

Repetities

  • Tijden en locatie: De repetities vinden iedere week plaats op woensdagavond van 20:00 uur – 22:00 uur in de Berg en Boschschool, Handboog 4, Houten. In de schoolvakanties van het basisonderwijs regio midden Nederland zijn er geen repetities.
  • Repetitiebezoek: Met het oog op de kwaliteit en klankkleur wordt er van de koorleden verwacht dat ze de repetities zoveel mogelijk bijwonen en dat zij zich tijdig afmelden bij de koormeester als zij verhinderd zijn.
  • Pauze: In de pauze van de repetities wordt koffie en thee geschonken. Dit wordt bij toerbeurt door de leden verzorgd.
  • Maandafsluiting: De laatste repetitie van de maand sluiten wij af met een borrel en een hapje, om de contacten weer aan te halen en de gezelligheid erin te houden.

Thuis Oefenen

Met behulp van aangeboden oefenmateriaal is het mogelijk thuis muziek en teksten te oefenen. Hierover worden tijdens de repetities afspraken gemaakt. Tijdens voorstellingen wordt geen gebruik gemaakt van bladmuziek.

Contributie

De contributie bedraagt € 260,00 per jaar of € 65,00 per kwartaal. Bij inschrijving rekenen we € 15,00 inschrijvingskosten. De contributie is verschuldigd in de laatste maand voor ieder nieuw jaar of ieder nieuw kwartaal op IBAN NL42INGB0004526642 ten name van Theaterkoor Houten.