Theaterkoor

Groepsfoto Some Like it HotTheaterkoor Houten is een muziektheatergroep die voorstellingen uitvoert met een breed licht repertoire (Musical, Film en Popmuziek). Het Theaterkoor Houten bestaat uit zo’n 30 amateurs die vol enthousiasme en met liefde voor theater wekelijks repeteren voor kleine en grote producties.

Eens in de anderhalf/twee jaar zetten we een avondvullende show op de planken. De zang wordt altijd gecombineerd met theatrale elementen zoals bewegingen, drama en dans. Om tot een optimale voorstelling te komen zoekt Theaterkoor Houten samenwerking met andere organisaties. Regelmatig wordt een beroep gedaan op professionele zangpedagogen, regisseurs, choreografen, tekstschrijvers en muzikanten.

SAMEN MAKEN WIJ DE SHOW!

Artistieke Leiding

Sinds september 2006 is Jenny van Huissteden dirigente en artistiek leider van Theaterkoor Houten. Jenny studeerde aan het Arnhems conservatorium schoolmuziek (docent muziek) met bijvak koordirectie waar zij in 2002 haar diploma behaalde. Ze volgde in 2008 de Kurt Thomas cursus en behaalde in 2010 het diploma “Dirigent Licht Vocaal”. Naast Theaterkoor Houten is Jenny ook dirigente van Theatergroep Horizon te Egmond.

Daarbij is ze vakleerkracht muziek op diverse basisscholen en verzorgt ze workshops en muzikale bingo’s. Informatie: www.roept-u-maar.nl

foto Jenny

Stichting BALK

Theaterkoor Houten is lid van de stichting BALK

– Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek

is opgericht in 1999 om een platform te bieden aan alle koren en vocale groepen in wat vaak wat onnauwkeurig wordt omschreven als de ‘lichte muziek’. Daaronder vallen pop, jazz, musical, a cappella en close harmony zang – alle in de ruimste zin des woords. BALK ondersteunt en stimuleert deze vorm van vocale amateurkunst op talrijke manieren.

De missie van BALK is het uitbouwen van een professionele en stabiele organisatie en het bieden van dienstverlening die de aangesloten koren en groepen behulpzaam is bij het realiseren van hun ambities.
Tien jaar na de oprichting zijn ruim 420 koren en groepen aangesloten bij BALK. Gezamenlijk hebben deze koren en groepen meer dan 10.000 leden.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting BALK luidt: Het bevorderen van het zingen van a cappella zang, met name close harmony en andere ensemble zang.
Verder stelt de stichting zich ten doel om de contacten tussen de leden van zanggroepen die zich op het vlak van de lichte muziek bewegen te bevorderen en om het uitwisselen van ervaring en informatie te stimuleren.